Núvol

Collita pròpia #9

April 11, 2021 Núvol Season 1 Episode 9
Núvol
Collita pròpia #9
Chapters
Núvol
Collita pròpia #9
Apr 11, 2021 Season 1 Episode 9
Núvol

Anna Hernàndez i Garriga recull els articles més interessants de la setmana. L'entrevista d'Alba Riera a Marta Galan, que acaba d'estrenar Forasters vindran... al Teatre Lliure. També un parell d'articles del suplement Faves tendres: l'article epistolar d'Ofèlia Carbonell sobre Jane Austen i la ressenya de 'Consumits pel foc' de Jaume Cabré, de Bernat Puigtobella. També recordem Arcadi Oliveres, que ha deixat aquesta setmana, amb articles de Teresa Costa-Gramunt i Ona Falcó. 

Show Notes

Anna Hernàndez i Garriga recull els articles més interessants de la setmana. L'entrevista d'Alba Riera a Marta Galan, que acaba d'estrenar Forasters vindran... al Teatre Lliure. També un parell d'articles del suplement Faves tendres: l'article epistolar d'Ofèlia Carbonell sobre Jane Austen i la ressenya de 'Consumits pel foc' de Jaume Cabré, de Bernat Puigtobella. També recordem Arcadi Oliveres, que ha deixat aquesta setmana, amb articles de Teresa Costa-Gramunt i Ona Falcó.